Nederland heeft 17,5 miljoen inwoners

Inwoners

Het aantal inwoners van Nederland is gestegen naar 17,5 miljoen. De zogeheten Bevolkingsteller van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is woensdag door die grens gegaan. De teller geeft een onderbouwde schatting, gebaseerd op de meest recente bevolkingscijfers uit april, aangevuld met berekeningen over de groei sindsdien. Het kan zijn dat Nederland al een tijdje boven de grens zit, misschien zijn er nu nog net iets minder inwoners, maar veel zal het niet schelen.

Hoeveel inwoners Nederland erbij krijgt, wordt bepaald door het aantal geboortes en sterfgevallen en het aantal mensen dat Nederland binnenkomt en verlaat. “In deze maanden is de sterfte wat lager dan in de koude winter of de hete zomer. In het voorjaar worden ook meer baby’s geboren. In de zomer zie je dat arbeidsmigranten uit Oost-Europa naar hun land van herkomst gaan om vakantie te vieren. Daarna komen ze terug. Het is een ingewikkeld spel van plussen en minnen”, legt CBS-hoofdsocioloog Tanja Traag uit.

“Kennismigranten uit India bleven bijvoorbeeld weg,

De rekensom is moeilijker geworden door het coronavirus. Traag: “Kennismigranten uit India bleven bijvoorbeeld weg, zij kwamen niet naar Nederland. Andere groepen gingen juist weg uit Nederland. De sterfte is nu weer op het niveau waar je het verwacht, maar was de afgelopen tijd hoog.”

In de eerste maanden van het jaar werden bovendien meer kinderen geboren dan verwacht. Dat was ongeveer negen maanden na het begin van de lockdown en het thuiswerken. “Het is makkelijk om je werk te combineren met de zorg voor een kind wanneer je thuiswerkt. Het zou ook kunnen dat mensen na de werkdag en het klussen gewoon nog wat tijd over hadden en fijn bij elkaar waren. Het kan ook zijn dat mensen in tijden van crisis op zoek gaan naar saamhorigheid, het kleine netwerk van een gezin. Maar we hebben geen vergelijkingsmateriaal, want we hebben nog nooit zo’n periode gekend.”

Dat zijn niet alleen vluchtelingen

Het aantal Nederlanders zonder migratieachtergrond is al jaren vrij stabiel. Dat zijn ongeveer 13 miljoen mensen. De stijging komt door mensen met een andere achtergrond. Dat zijn niet alleen vluchtelingen, maar bijvoorbeeld ook expats die hier tijdelijk werken en daarna teruggaan naar hun eigen land. Die groep is relatief jong en dus zitten meer mensen op de leeftijd waarop ze een gezin stichten.

In 2001 passeerde Nederland de grens van 16 miljoen inwoners en in 2016 kwam het aantal mensen uit boven de 17 miljoen. Ook de komende decennia blijft het aantal mensen in Nederland stijgen. Tussen 2024 en 2028 zal de 18 miljoenste inwoner worden geregistreerd. De berekeningen lopen tot 2070, en dan telt Nederland vermoedelijk tussen de 18,7 miljoen en 22 miljoen inwoners.

Bron: Nieuws

Adres

Adres

facebook bollywood hits
© Radio SBS